• Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet 

   Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir; Skjøstad, Othilde; Hansen, Johannes (Rapporter;2019/20, Report, 2019-07-02)
   Nødvendig og tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen, vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Helsefagarbeidere ...
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet 

   Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2019/03, Report, 2019-02-07)
   Riktig bemanning i helsetjenesten er en forutsetning for et velfungerende helsevesen i Norge. Det er derfor viktig å følge med på både endringer i etterspørsel og i antall og sammensettingen av helsepersonell. Nye ...
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet 

   Skjøstad, Othilde; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Hjemås, Geir (Rapporter;2019/04, Report, 2019-02-15)
   Riktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av ...