• Fastlegers inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale 

      Claus, Gunnar; Hove, Ingrid Hatlebakk (Notater / Documents;2019 / 18, Working paper, 2019-04-02)
      I dette notatet presenteres fastlegers inntekts- og kostnadsforhold for årene 2014- 2017. Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger tidligere gjennomført kostnads- og inntektsundersøkelser for privatpraktiserende ...