• Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2009 

      Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Berge, Gisle; Hoem, Britta; Knudtsen, Solveig Skjei (Rapporter;2009/37, Report, 2009-09-09)
      Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...