• 23 eller 38 prosent single? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
   I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over­drive antallet og andelen «single husstander». Påstanden var at dette var «uredelig og ubrukelig statistikk», som bidro ...
  • Absolutte og relative tall : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
  • Forholdsvis: Lettere å sammenlikne : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2009-09)
  • Fra Kari og Ola til Sara og Thomas : fri flyt av fornavn 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2002-03)
   "Import" av utenlandske fornavn er ikke noe nytt fenomen. Men sammenliknet med tidligere er dagens internasjonale – eller om man vil: kosmopolitiske – motenavn mer dominerende, både fordi de omfatter langt flere og mer ...
  • Hva gjennomsnittet skjuler : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2010-10)
   Gjennomsnittsberegninger forenkler et tallmateriale, men de kan også dekke over store forskjeller og ulikheter. For eksempel så har aldersforskjellen mellom brud og brudgom utviklet seg i bølger over tid. Årsakene til dette ...
  • Likestilling i nord - og blant de unge : røykevaner i Europa 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2002-03)
   de fleste vesteuropeiske land er andelen dagligrøykere nå synkende. Men det er langt flere menn enn kvinner som slutter å røyke, og i for eksempel Sverige og Nederland har andelen mannlige røykere blitt nesten halvert de ...
  • Mot normalt: om gjennomsnitt : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2010-05)
   Ved siden av prosenter er nok gjennomsnittet det statistiske begrepet de fleste kjenner seg fortrolige med. I dagligtale omtales gjennomsnittet ofte som "det vanlig(st)e" eller "det typiske". Andre synonymer er "middeltall", ...
  • Når tallene har noe å skjule : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2010)
   Tallene lyver ikke, men de kan av og til skjule sannheten. Ikke sjelden finner vi bare små eller ingen endringer eller forskjeller når vi studerer utviklingen av et fenomen over tid eller sammenlikner ulike grupper. Men ...
  • Nøyaktighetens tyranni: store tall og desimaler ; tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2009-04)
   Man kan ofte få inntrykk av at statistikk er en svært nøyaktig disiplin. For eksempel var det 4 681 134 innbyggere i Norge i 2007, det ble født 58 459 barn, brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger var 483 725 kroner, ...
  • Praktiske prosenter: andeler og endringer : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2009-06)
   Vårt møte med statistikk – i aviser og andre media – er svært ofte i form av prosenter: Ikke bare brukes begrepet daglig i medias omtale av samfunnsutviklingen («arbeidsløsheten er nå 3,6 prosent»), men også i hverdagen ...
  • Raffinerte rater: endringer over tid 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2010-02)
   For 2008 kan to ulike skilsmisserater beregnes til henholdsvis 43,0 og 11,6 prosent per 1 000 gifte/separerte kvinner. Men hva betyr disse tallene?
  • Statistikk er en sosial konstruksjon : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008-04)
   Det snakkes ofte om datainnsamling som det viktigste og avgjørende punktet eller momentet i en undersøkelse. Og selvfølgelig er datainnsamlingen viktig: uten data – ingen statistikk. Men det kan likevel være grunn til å ...
  • Welfare Core Survey. Guidelines for design of a core survey for a household survey system 

   Wold, Bjørn K. Getz; Iversen, Gunvor; Jentoft, Susie; Kristiansen, Jan Erik; Opdahl, Stein; Schøning, Per; Øvensen, Geir (Notater / Documents;2015/35, Working paper, 2015-09-11)
   This report builds upon experience gained jointly with development partners in several national statistical offices, mainly in Angola, Malawi, Mozambique and South Sudan over a period of 15 years and demonstrates how to ...
  • Å sammenlikne tall - men hvilke? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008-02)
   Det er noget fint og forstandigt ved tal. De véd hvad de vil og de gør, hvad de skal. Piet Hein