• Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet. Belyst ved modellen MOSART 

   Fredriksen, Dennis; Kruse, Herman; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2022/22, Report, 2022-06)
   Gjennom pensjonsreformen i 2011 fikk det norske pensjonssystemet fleksibelt pensjonsuttak for arbeidsføre personer mellom 62 og 75 år. Samtidig har pensjonene vært gjenstand for levealdersjustering. Dette innebærer at ...
  • Early retirement provision for elderly displaced workers 

   Kruse, Herman; Myhre, Andreas (Discussion Paper;No. 985, Working paper, 2022-08)
   This paper studies the economic effects on re-employment and program substitution behavior among elderly displaced workers who exogenously lose eligibility for their early retirement option. We use detailed Norwegian ...
  • Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART 

   Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin; Kruse, Herman (Notater;2024/10, Working paper, 2024-02)
   Pensjonsreformen i 2011 ga adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år i kombinasjon med arbeid uten avkortning. Dette førte til en økning i pensjonsutgiftene, samt medførte at et betydelig antall personer nå velger å ...
  • Social security pension generosity and the effect on household saving 

   Halvorsen, Elin; Jia, Zhiyang; Kruse, Herman; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 989, Working paper, 2022-09)
   This paper examines the substitution between pension wealth and household saving by studying Norway’s 2011 pension reform. The analysis identifies the effect of reductions in social security pension generosity on household ...