• Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole; Solheim, Leiv (Rapporter;2002/32, Report, 2002-12-04)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002 (Landbruksdepartementet) og i Landbruksdepartementets ...
  • Jordbruk og miljø 2018 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2919/05, Report, 2019-03-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø 2019 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2020/3, Report, 2020-01-21)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Klassifi sering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse. Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010 

   Rognstad, Ole; Bye, Anne Snellingen; Hovland, Ivar (Notater / Documents;2015/32, Working paper, 2015-09)
   Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset ...
  • Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse 

   Bye, Anne Snellingen; Rustad, Lars Johan; Rognstad, Ole (Rapporter;2003/23, Report, 2003-11-15)
   Jordbruksstatistikken i Statistisk sentralbyrå blir i stor grad presentert "uforedlet", dvs. gruppert etter enkle inndelinger som fylke/kommune, jordbruksareal i drift, alder på bruker, buskapsstørrelse o.l. Tradisjonelt ...
  • Lagring og bruk av husdyrgjødsel 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole (Rapporter;2001/39, Report, 2001-11-30)
   Statistisk sentralbyrå har i 2000 gjennomført en utvalgsundersøkelse for å kartlegge praksis rundt lagring og bruk av husdyrgjødsel. Resultatene fra undersøkelsen vil gi nasjonale myndigheter bedre grunnlag for å vurdere ...
  • Pilot survey on land rent statistics. Report to Eurostat Directorate E 

   Rognstad, Ole; Löfgren, Tora C. (Notater / Documents;2015/30, Working paper, 2015-08)
   Administrative data on rent prices do not exist in Norway. Statistics on this topic must either be based on direct observation and/or network of experts. The System of Application for Governmental Production Subsidies ...