• Does parental income matter for onset of offending? 

   Galloway, Taryn Ann; Skarðhamar, Torbjørn (Discussion Papers;588, Working paper, 2009)
   Although several established theories of crime often suggest an association between socio-economic background and youth criminal involvement, the empirical evidence for such claims diverges considerably. The aim of this ...
  • Do welfare-to-work initiatives work? : evidence from an activation programme targeted at social security recipients in Norway 

   Rønsen, Marit; Skarðhamar, Torbjørn (Discussion Papers;No. 519, Working paper, 2007)
   Abstract: This paper presents results from an evaluation of a Norwegian initiative to combat poverty launched in 2003. Central to the plan is a broad spectrum of rehabilitation and activation measures intended to help ...
  • The effect of plant closure on crime 

   Rege, Mari; Skarðhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil; Votruba, Mark (Discussion Papers;593, Working paper, 2009)
   We estimate the effect of exposure to plant closure on crime using an individual-level panel data set containing criminal charges for all unmarried and employed Norwegian men below the age of 40. Men originally employed ...
  • Family formation, fatherhood and crime : an invitation to a broader perspectives on crime and family transitions 

   Skarðhamar, Torbjørn; Lyngstad, Torkild Hovde (Discussion Papers; 579, Working paper, 2009)
   Using large-scale individual-level Norwegian administrative register data on the total population of men, we study the offending rates five years prior to and after five different family-related transitions. Leading ...
  • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning : korrigert versjon 12.09.11 

   Skarðhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad; Henriksen, Kristin (Rapporter;2011/21, Research report, 2011)
   Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Fra tidligere studier vet vi at innvandrere er overrepresentert ...
  • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Havnen, Eli; Skarðhamar, Torbjørn; Sørlie, Kjetil (Rapporter;2006/15, Research report, 2006)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997 og avsluttes i 2006, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. ...
  • Life after prison : the relationship between employment and re-incarceration 

   Skarðhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil (Discussion Papers;597, Working paper, 2009)
   We explore the relationship between formal employment and recidivism using a dataset that follows every Norwegian resident released from prison in 2003 for several years. By the end of 2006, 27 percent are re-incarcerated. ...
  • Like og forskjellige : ikke-vestlige innvandrere og kriminalitet 

   Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-10)
   Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert blant personer siktet for forbrytelser. Levekårsproblemer forekommer også noe hyppigere blant ikke-vestlige innvandrere. Bosted, integrasjon ...
  • Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall? : etter avsonet dom - arbeid og risiko for ny fengsling 

   Skarðhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil (Journal article, 2009)
   Innsatte som hadde jobb da de ble løslatt fra fengselet, havnet sjeldnere bak murene igjen enn de uten jobb. En fjerdedel av dem som slapp ut fra fengsel i 2003 var sysselsatt ved løslatelsen. Blant dem som ikke var det, ...
  • Modelling ‘crime-proneness’ : a comparison of models for repeated count outcomes 

   Skarðhamar, Torbjørn; Schweder, Tore; Schweder, Simen Gan (Discussion Papers;611, Working paper, 2010)
   In the criminal career literature, the individual-level age-crime relationship is commonly modelled using generalized linear mixed models, where between-individual heterogeneity is then handled through specifying random ...
  • Noen få veier tungt i kriminalitetsbildet 

   Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2004-06)
   At personer begår et og annet lovbrudd i løpet av ungdomstiden er ikke så uvanlig. To av ti personer født 1977 ble siktet for minst ett lovbrudd i løpet av tiden mellom fylte 14 og 24 år. En av ti ble siktet for forbrytelser. ...
  • Reconsidering the theory on adolescent-limited and life-course persistent antisocial behaviour 

   Skarðhamar, Torbjørn (Discussion Papers;587, Working paper, 2009)
   This article presents a critical review of the taxonomic theory of adolescent-limited and life-course persistent antisocial behaviour (Moffitt 1993) and its empirical evidence. This influential theory suggests that there ...
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet : straffede innvandrere 

   Skarðhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad (Journal article, 2011-10)
   Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene. Innvandrere fra enkelte land er svært overrepresentert, mens noen landgrupper er underrepresentert. Landene med ...
  • The division of housework : does regional context matter? 

   Lappegård, Trude; Kjeldstad, Randi; Skarðhamar, Torbjørn (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 689, Working paper, 2012)
   Sammendrag Denne studien ser på sammenhengen mellom deling av husarbeid og local kjønnslikestillingskontekst. Vi bruker data fra den norske Generations and Gender survey 2007 i kombinasjon med med ulike makromål på ...
  • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-05)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre daværende bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket ...
  • Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere : en evaluering basert på data fra FD-Trygd 

   Rønsen, Marit; Skarðhamar, Torbjørn (Rapporter;2006/41, Research report, 2006)
   Et sentralt satsingsområde i Regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom (St.meld. nr. 6, 2002-2003) er målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtids sosialhjelpsmottakere. Dette er personer som har mottatt sosialhjelp i ...