• Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012 

   Slensvik, Julie Margrethe (Rapporter;2014/25, Report, 2014-06)
   Målet med rapporten er å beskrive hvordan innvandrerandelen blant de ansatte i virksomhetene har utviklet seg over tid og hvordan den varierer etter næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. For de minste virksomhetene ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013 

   Slensvik, Julie Margrethe (Rapporter;2014/40, Report, 2014-12)
   Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake ...