• AIECE general report 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2007/20, Report, 2007-05-31)
   The world economy registered one of the highest growth rates ever in 2006. Growth was particularly high in Asia, Latin America and Russia. Also in the euro area, economic growth accelerated through 2006, boosted by exports ...
  • Aktuelle skattetall 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/23, Report, 1979-09-04)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistiske ...
  • Aktuelle skattetall 1980 Current Tax Data 1980 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/27, Report, 1980-09-25)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistike ...
  • Aktuelle skattetall 1981 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1981/26, Report, 1981-09-29)
   I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyrå et tallmateriale som er bearbeidet og tilrettelagt med sikte på å kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere ...
  • Aktuelle skattetall 1982 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1982/27, Report, 1982-09-21)
  • Aktuelle skattetall 1983 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1983/25, Report, 1983-10-17)
   I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyrå et tallmateriale som er bearbeidd og tilrettelagt med sikte på & kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere ...
  • Aktuelle skattetall 1984 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1985/2, Report, 1985)
  • Aktuelle skattetall 1985 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1985/33, Report, 1985-10-07)
  • Aktuelle skattetall 1986 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1986/25, Report, 1986-10-21)
  • Aktuelle skattetall 1987 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1987/21, Report, 1987-10-21)
  • Aktuelle skattetall 1988 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1988/24, Report, 1988-09-16)
  • Aktuelle skattetall 1989 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1989/19, Report, 1989-09-27)
  • Aktuelle skattetall 1990 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1990/17, Report, 1990-09-28)
  • Aktuelle skattetall 1991 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1991/17, Report, 1991-09-16)
  • Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/7, Report, 1980-04-25)
   Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å analysere utviklingen i elektrisitetsforbruket i 1978 og første halvår 1979. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå ...
  • Arbeid og helse 1982 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1983/8, Report, 1983-05-04)
   I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en intervjuundersøkelse blant uførepensjonister og personer med grunnstønad og/eller hjelpestønad ikke kombinert med uførepensjon. Hovedformålet har ...
  • Attitudes to Norwegian Development Assistance 1980 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1982/8, Report, 1982-01-28)
   This survey on attitudes to Norwegian development assistance 1980 has been carried out on assignment from the Norwegian Agency for International Development (NORAD). The study design was worked out by Mr. Kristen Ringdal, ...
  • Barnetall i ekteskap 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1988/21, Report, 1988-09-13)
  • Brukerhåndbok : PC-AXIS [i.e. PC-AXIS] versjon 1.03 

   Statistisk sentralbyrå (Notater;1993/6, Working paper, 1993)
  • Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/15, Report, 1980-05-29)
   Statistisk Sentralbyrå har støtt på en rekke prinsipielle og praktiske problemer i arbeidet med statistikken over oljevirksomheten på norsk område. Denne rapporten gir en oversikt over de prinsipper og definisjoner Byrået ...