• Barnefamiliers inntektsutvikling 1990-2000 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Hagesæther, Nina; Steinkellner, Alice (Rapporter;2003/8, Report, 2003-04-30)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av barnefamilienes økonomi med fokus på inntektsutviklingen til barnefamiliene fra 1990 og frem til 2000, sammenlignet med andre grupper. Både utviklingen i inntektsnivå og inntektens ...
  • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus 

   Steinkellner, Alice (Rapporter;2015/11, Report, 2015-03)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet. Før undersøkelsene hadde nesten en av to innvandrere ukjent utdanning ...
  • Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet 

   Steinkellner, Alice; Holseter, Anne Marie Rustad (Rapporter;2013/24, Report, 2013-06)
   Rapporten belyser innvandreres utdanning etter oppdatering av registeret over befolkningens utdanningsnivå. Før oppdateringen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant innvandrere om utdanning som er tatt i utlandet ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 

   Molstad, Christian Sørlien; Steinkellner, Alice (Rapporter;2020/5, Report, 2020-02-03)
   Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden. Familieinnvandring kan deles inn i to grupper; de ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020 

   Molstad, Christian Sørlien; Gulbrandsen, Fredrik Berger; Steinkellner, Alice (Rapporter;2022/3, Report, 2022-01-28)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2020. Rapporten er en videreføring av rapporten til Molstad og Steinkellner fra 2020, som beskrev familieinnvandringen i perioden ...
  • Fra den første kvinnelige student : utdanning og kjønnslikestilling 

   Steinkellner, Alice (Journal article, 2010-02)
   Kvinner har inntatt de fleste fagområder i utdanningssystemet, men ennå velger studenter og elever tradisjonelt. Det har lenge vært slik at jenter går ut av grunnskolen med bedre karakterer i naturfag og matematikk enn ...
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå 

   Gulbrandsen, Fredrik Berger; Kulasingam, Ann Susanne; Molstad, Christian Sørlien; Steinkellner, Alice (Rapporter;2021/8, Research report, 2021-02-25)
   Rapporten tar for seg hvordan innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var fordelt på kommunenivå ved inngangen til 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre behandles hver for seg. Vi beskriver ...
  • "Verdens beste skole" - en nasjonal visjon? 

   Steinkellner, Alice (Journal article, 2009-04)
   Norsk skole skal bli «verdens beste skole», ifølge en uttalt politisk visjon. Det er et godt stykke igjen, i hvert fall hvis dette betyr en skole som skårer høyt på internasjonale tester. Norge bruker relativt mye penger ...