• A discrete choice model for labor supply and child care 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 315, Working paper, 2002)
   Abstract: A discrete choice model for labor supply and child care for mothers of preschoolers is presented. The mothers are assumed to make choices from a finite set of job possibilities and from a finite set of child ...
  • Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Base independence in the analysis of tax policy effects: with an application to Norway 1992–2004 

   Lambert, Peter J.; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 434, Working paper, 2005)
   Abstract: The analysis contrasts results of two recently expounded micro-level data approaches to derive robust intertemporal characterizations of redistributional effects of income tax schedules; the fixedincome procedure ...
  • Benchmarking i analyser av omfordeling 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
   Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
  • A Common Base Answer to the Question “Which Country is Most Redistributive?” 

   Lambert, Peter J.; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We believe that what most authors have in mind when referring to the “most redistributive country” is a tax/transfer schedule that is most redistributive across all pre‐tax/transfer income distributions. To measure each ...
  • Derfor fikk vi skattereformen i 2006 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2009)
   Skattereformen i 1992 ga oss et skattesystem med et relativt stort spenn mellom marginalskattene på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen, som bestemmer hvordan næringsinntekt skal fordeles på lønn og ...
  • Distributional and behavioural effects of child care subsidies 

   Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 135, Working paper, 1995)
   A methodology to describe the distributional and behavioural effects of child care subsidies is presented within a micro simulation framework. We discuss the effects of changing the governmental policy to support families ...
  • Distributional Effects of a Wealth Tax under Lifetime-Dynastic Income Concepts 

   Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor Olav (Peer reviewed; Journal article, 2019-08-14)
   Annual wealth tax is back on the policy agenda, but the discussion on itseffect is not well informed. When standard methodology is used and wealthtax burdens are measured against annual individual income, a large share ...
  • Distributional implications of joint tax evasion 

   Nygård, Odd E.; Slemrod, Joel; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-21)
   Both buyers and sellers of goods and services may benefit from letting their economic transactions go unrecorded for tax purposes. The supplier reduces his tax burden by underreporting income and sales, whereas the consumer ...
  • Dokumentasjon av «LOTTE-Barn» : En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage 

   Lian, Bård; Vattø, Trine Engh; Thoresen, Thor Olav (Notater / Documents;2017/15, Working paper, 2017-02-27)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert ...
  • Effects of family policy reforms in Norway. Results from a joint labor supply and child care choice microsimulation analysis 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 450, Working paper, 2006)
   Mothers of preschool children represent one part of the population that might be able to increase its labor supply. We discuss effects of family policy changes that encourage the labor supply of these mothers, as child ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Er det noen grunn til å skattlegge overføringer mellom generasjoner? 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Arvens problematiske sider er velkjente og ikke minst utførlig beskrevet i kriminal-litteraturen. Her skal det imidlertid fokuseres på et potensielt gunstig aspekt ved arv - den kan underlegges beskatning til fordel ...
  • Er skattesystemet mer omfordelende nå? 

   Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav; Jia, Zhiyang; Nygård, Odd Erik; Vattø, Trine Engh (Rapporter;2019/30, Research report, 2019-10-10)
   I denne rapporten er ambisjonen å besvare spørsmålet om skattesystemet i 2019 er mer eller mindre omfordelende enn skattesystemet i 2013. Dette spørsmålet besvares ved å anvende skattesystemer i tidsperioden 2013–2019 på ...
  • Evaluating the redistributional effects of tax policy changes: with an application to the 2006 Norwegian tax reform 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide; Fjærli, Erik; Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 648, Working paper, 2011)
   Abstract: An evaluation strategy is presented for answering the question is the tax schedule more redistributive after a reform than prior to a reform? The proposed procedure builds upon addressing measures of tax ...
  • Fordelingsvirkninger av overføringene til barnefamilier: Beregninger ved skattemodellen LOTTE 

   Thoresen, Thor Olav (Rapporter;1993/26, Research report, 1993-09-02)
  • Heterogeneity of the Carnegie Effect 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2019-08-15)
   The Carnegie effect is the harm inherited wealth does to a recipient's work effort. Carnegie effect estimates are few, reflecting that such effects are hard to trace. Most previous studies rely on data from limited-size ...
  • Horizontal inequity under a dual income tax system : principles and measurement 

   Bø, Erlend Eide; Lambert, Peter J.; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 647, Working paper, 2011)
   Abstract: Tax systems with separate taxation of wage and capital income, also called dual income tax systems, have gained relevance through the Mirrlees Review. Obviously, such tax systems are exposed to horizontal equity ...
  • Hvor likestilte er mor og far? Resultater fra en beslutningsmodell for familier med førskolebarn 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Modeller som beskriver hvordan foreldre med førskolebarn responderer på endringer i familiepolitikken har så langt kun fokusert på morens arbeidstilbud. Underforstått er det dermed moren som er den alternative omsorgspersonen ...
  • Hvor pålitelige er fordelingsanalysene? 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 1995)
   Hensikten med denne artikkelen er å redegjøre for usikkerhet omkring resultatene i analysen av fordelingseffekter av skatter og overføringer. Det fokuseres på modellverktøy en har til rådighet ved simuleringer av skatter ...