• Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner 

      Bråthen, Magne; Vetvik, Kristoffer (Rapporter;2004/26, Report, 2004-12-13)
      Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt en forundersøkelse av sykefraværs- og uføremønstre blant ansatte med kommunen som arbeidsgiver. Formålet har vært å få rede på om mønsteret i legemeldt sykefravær og overgang til ...