• Norske bedrifter bryter miljøreguleringer 

   Nyborg, Karine; Telle, Kjetil; Walle, Mari Aasgaard (Journal article, 2003)
   Data fra Statens forurensningstilsyn (SFT) indikerer at flertallet av norske bedrifter med utslippstillatelse bryter miljøreguleringene. Til tross for at SFT har mulighet til å påføre slike bedrifter harde sanksjoner, ...
  • Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? 

   Walle, Mari Aasgaard (Rapporter;2003/6, Report, 2003-04-23)
   Jeg vil i denne rapporten studere Statens forurensningstilsyns (SFTs) kontroll og tilsyn med bedrifter med utslippstillatelse. Fokus vil være på i hvilken grad bedriftene overholder miljøreguleringene, på kontrollfrekvensen ...
  • Utviklingen i den norske nasjonalformuen fra 1985 til 2004. Et eksempel på bærekraftig utvikling? 

   Greaker, Mads; Løkkevik, Pål; Walle, Mari Aasgaard (Rapporter;2005/13, Report, 2005)
   En nærliggende tolkning av begrepet bærekraftig utvikling er at nivået på forbruket målt pr. innbygger i et gitt år ikke skal være større enn at man har mulighet til å velge det samme nivået på forbruket pr. innbygger for ...