Now showing items 21-40 of 41

  • Internalizing negative environmental impacts from wind power production: Coasian bargaining, offsetting schemes and environmental taxes 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Skulstad, Andreas (Discussion Paper;No. 994, Working paper, 2022-12)
   On the one hand, wind power production is necessary for decarbonizing the electricity sector. On the other hand, we risk replacing one environmental problem with other environmental problems, that is, stopping climate ...
  • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren 

   Greaker, Mads (Rapporter;2016/34, Report, 2016-11-28)
   Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken. Kraftprisene, og dermed ...
  • Klimapolitikk og teknologisk endring 

   Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article, 2004)
   Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen 50 år i stor grad erstattes av energikilder som ikke gir utslipp av klimagasser. For ...
  • Klimapolitikk, teknologiutvikling og markedsmakt 

   Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Teknologiutvikling vil være viktig for de framtidige kostnadene ved å redusere CO2-utslipp. Det gjelder spesielt for CO2-fangst, som kan spille en sentral rolle internasjonalt om et par tiår. Både klima- og teknologipolitikken ...
  • Konflikt mellom handel og miljø - eller burde miljøbevegelsen omfavne fri handel? 

   Greaker, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Mange frykter at liberalisering av handel og kapitalbevegelser vil lede til dårligere kår for miljøvernet. Siden miljøreguleringer påfører bedriftene kostnader til rensing, vil eksportbedrifter enten flytte fra strenge ...
  • Lavslippsutvalget: No limits to growth? 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein; Greaker, Mads (Journal article, 2007)
   I følge Lavutslippsutvalget, NOU 2006:18, er omfattende kutt i norske utslipp av klimagasser fram mot 2050 teknologisk mulig til minimale samfunnsmessige kostnader, uten at vi trenger å forandre vår livsstil nevneverdig. ...
  • Lock-in and the transition to hydrogen cars. When should governments intervene? 

   Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel (Discussion Papers;No. 516, Working paper, 2007)
   Abstract: The density of fuel filling stations influences consumers' utility of private car transport. Thus, to the extent that different modes of private transport require different fuels, there may exist a network ...
  • Miljømerking og handel 

   Greaker, Mads (Journal article, 2002)
   Er miljømerking av mer miljøvennlige produkter først og fremst en form for skjult proteksjonisme? Dvs. erstatter I-landene toll og andre typer handelshindringer med miljømerkeordninger for å holde U-lands produkter ute ...
  • Optimal CO2 abatement and technological change : should emission taxes start high in order to spur R&D? 

   Greaker, Mads; Pade, Lise-Lotte (Discussion Papers;No. 548, Working paper, 2008)
   Abstract: Many European politicians argue that since technological development is needed to solve the climate problem, the EU should take the lead and set tougher emission targets than what is required by the Kyoto protocol. ...
  • Policies for second generation biofuels. Current status and future challanges 

   Eggert, Håkan; Greaker, Mads; Potter, Emily (Rapporter;2011/24, Report, 2011)
   Current state-of-the-art knowledge concludes that green house gas (GHG) emissions must be controlled and reduced within the next 30-40 years. The transport sector contributes almost a fifth of the current global emissions, ...
  • The resource rent in Norwegian aquaculture 1984-2020: Calculations applying the National Accounts 

   Greaker, Mads; Lindholt, Lars (Discussion Paper;No. 962, Working paper, 2021-08)
   Extraordinarily high returns in a sector based on the extraction of a natural resource can be referred to as resource rents. This study uses the National Accounts and the definitions of the System of Environmental-Economic ...
  • The Resource Rent in Norwegian Aquaculture from 1984 to 2020 – Is the Rent Ripe for Taxation? 

   Lindholt, Lars; Greaker, Mads (Journal article, 2022)
   This study uses the National Accounts and the definitions of the UN System of Environmental-Economic Accounting to calculate the resource rents in Norwegian aquaculture in the period 1984-2020. If we know the remuneration ...
  • Resource Rent in Norwegian Fisheries: Trends and policies 

   Grimsrud, Kristine; Lindholt, Lars; Greaker, Mads (Discussion papers;No. 827, Working paper, 2015-11)
   A nation’s natural-resources wealth can be estimated via the System of National Accounts (SNA). Because the values of all parameters entering the calculation are conditional on the existing management regime, the optimal ...
  • Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2021 

   Greaker, Mads; Lindholt, Lars (Rapporter;2022/23, Report, 2022-06)
   Norge er et land rikt på naturressurser. Ekstraordinær høy avkastning i en kommersiell sektor som baserer seg på en naturressurs omtales som grunnrente eller ressursrente. Denne rapporten bruker nasjonalregnskapstall fra ...
  • Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2022. Med eget kapittel om vindkraft 

   Dalen, Hanne Marit; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Rapporter;2023/34, Report, 2023-10-17)
   Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning. I denne rapporten bruker vi nasjonalregnskapstall fra Statistisk ...
  • Strategic climate policy in small, open economies 

   Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 448, Working paper, 2006)
   Abstract: According to environmental interests groups governments should use their climate policy strategically in order to provide for a faster introduction of new, cleaner technologies. Strategic use of climate policy ...
  • Strategic investment in climate friendly technologies: the impact of permit trade 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Discussion Papers;No. 615, Working paper, 2010)
   Abstract: Our point of departure is that a group of developed countries invest in the development of greenhouse gas (GHG) abatement technologies both at home and in developing countries. Such investments reduce the cost ...
  • Teknologisk utvikling og flytende naturgass : vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden? 

   Greaker, Mads; Sagen, Eirik Lund (Journal article, 2004)
   Med Statoils Snøhvit-prosjekt i Hammerfest har flytende naturgass, eller LNG som det også kalles, kommet i skuddet som aldri før i Norge. Men det er ikke bare i Norge LNG opplever et oppsving. Kostnadene ved å produsere ...
  • The fi scal incentive of GHG cap and trade. Permits may be too cheap and developed countries may abate too little 

   Andersen, Jørgen Juel; Greaker, Mads (Discussion papers;785, Working paper, 2014-07)
   The theoretical justification for a greenhouse gas (GHG) cap and trade system is that participants will trade emission permits until their marginal costs of abatement equal the equilibrium price of emission permits. Abatement ...
  • Utviklingen i den norske nasjonalformuen fra 1985 til 2004. Et eksempel på bærekraftig utvikling? 

   Greaker, Mads; Løkkevik, Pål; Walle, Mari Aasgaard (Rapporter;2005/13, Report, 2005)
   En nærliggende tolkning av begrepet bærekraftig utvikling er at nivået på forbruket målt pr. innbygger i et gitt år ikke skal være større enn at man har mulighet til å velge det samme nivået på forbruket pr. innbygger for ...