Now showing items 21-21 of 21

    • Velgerundersøkelsen 2019. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

      Kleven, Øyvin; Bergseteren, Tove (Rapporter;2022/21, Report, 2022-06)
      Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble gjennomført midt under Kommune- og regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358. Kommune- og regionreformen ble fullført 1.1 2020. ...