• Combining CGE and microsimulation models: Effects on equality of VAT reforms 

   Åvitsland, Turid; Aasness, Jørgen (Discussion Papers;No. 392, Working paper, 2004)
   Abstract: The effects on the degree of equality of reforms in indirect taxation are analysed by using a microsimulation model of the Norwegian economy subsequent to a CGE model. The two main reforms studied are substitution ...
  • Effektive satser for næringsstøtte 1996 

   Jørgensen, Jørn-Arne; Strøm, Birger; Åvitsland, Turid (Rapporter;1999/14, Report, 1999-05)
  • Fordelingseffekter av merverdiavgiftsreformer 

   Åvitsland, Turid; Aasness, Jørgen (Journal article, 2004)
   Vi analyserer fordelingseffekter mellom husholdninger som følge av to merverdiavgiftsreformer. Den første er en provenynøytral versjon av 2001-reformen, som innførte merverdiavgift på flere tjenester, økte satsen fra 23 ...
  • Has growth in supply of educated persons been important for the composition of employment? 

   Stølen, Nils Martin; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 187, Working paper, 1997)
   In the Norwegian fabricated metal industry there has been a shift in demand from unskilled to skilled workers during the period 1972 to 1990, and relative demand for white collar employees has also increased. The paper ...
  • Næringsstøtte til norske næringer i 1998 

   Fæhn, Taran; Jørgensen, Jørn-Arne; Strøm, Birger; Åvitsland, Turid; Drzwi, Wenche (Journal article, 2001)
   Næringsstøtte kan defineres som politiske inngrep som øker bedrifters lønnsomhet. Forskjeller i næringsstøtte mellom næringer vil normalt virke til å vri økonomiens ressurser i retning av næringer med relativt gunstigst ...
  • Reductions in greenhouse gas emissions in Norway : calculations for the Low Emission Commission 

   Åvitsland, Turid (Reports;2006/44, Research report, 2006)
   Denne rapporten beskriver numeriske modellberegninger som er foretatt for Lavutslippsutvalget (LUU). Oppdraget har gått ut på å beregne effekter i norsk økonomi og effekter på klimagassutslipp av en konkret tiltakspakke ...
  • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge : beregninger for Lavslippsutvalget 

   Åvitsland, Turid (Journal article, 2006)
   SSB har fått en konkret tiltakspakke fra Lavutslippsutvalget (LUU) med antakelser om kostnader, effektiviseringer (gevinster) og utslippsreduksjoner som følge av påbud om innføring av ny og mindre forurensende teknologi. ...
  • The welfare effects of housing taxation in a distorted economy: A general equilibrium analysis 

   Bye, Brita; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 306, Working paper, 2001)
   Abstract: Efficient capital taxation has been one of the most important objectives for large tax reforms implemented in several countries during the last decades. The Norwegian Tax reform of 1992 took a large step towards ...
  • Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet 

   Fæhn, Taran; Jørgensen, Jørn-Arne; Åvitsland, Turid (Journal article, 1998)
   I de senere årene har den norske handelspolitikken hatt klare intensjoner om liberalisering. Blant annet har Norge i løpet av 1990-tallet ratifisert to omfattende internasjonale handelsavtaler, nemlig avtalen om det ...
  • Virkninger av merverdiavgiftsreformen og fjerningen av investeringsavgiften 

   Bye, Brita; Åvitsland, Turid (Journal article, 2002)
   En merverdiavgiftsreform ble gjennomført i Norge i løpet av 2001. Reformen innebar i praksis at noen flere tjenester ble merverdiavgiftspliktige. Den generelle momssatsen ble økt fra 23 til 24 prosent. For næringsmidler ble ...
  • Welfare effects of VAT reforms: A general equilibrium analysis 

   Bye, Brita; Strøm, Birger; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 343, Working paper, 2003)
   Abstract: Indirect taxes such as value added taxes (VAT) generate a substantial part of tax revenue in many countries. This paper analyses welfare effects of different reforms in the Norwegian system of indirect taxation. ...