• Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 2000 

      Pilskog, Geir Martin; Solheim, Leiv; Ødegård, Kristin (Rapporter;2001/42, Report, 2001-12-27)
      Denne rapporten skildrar bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet i 2000. Resultata byggjer på ei utvalsbasert undersøking som Statistisk sentralbyrå gjennomførte kring årsskiftet 2000/2001. Undersøkinga ...