• Lønnsutvikling for ansatte i skoleverket 1959-2008 

   Aanensen, Thomas (Journal article, 2010)
   Lærergruppene har i lengre perioder hatt svak lønnsutvikling målt både i absolutt forstand og relativ til ingeniører med sammenlignbar utdanningslengde. Tendensen har vært spesielt tydelig for lektorene. Perioder med ...
  • Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017 

   Aanensen, Thomas; Holstad, Magne (Rapporter;2018/16, Research report, 2018-05-08)
   I Norge er elektrisitet det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. Det er stor interesse knyttet til hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen i kraftproduksjon, eksport og import samt innenlandsk ...