• Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2008 

      Abrahamsen, Anne Sofie; Bergh, Marius (Rapporter;2011/17, Research report, 2011-05-01)
      Populasjon og utvalg til denne undersøkelsen bygger på situasjonsuttak fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) per 1.1.2008. I utgangspunktet var det ca. 130 tusen yrkesbygg innenfor tjenesteytende virksomhet, ...