• Markedsmakt i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 2002)
   Dereguleringen av det norske kraftmarkedet har vært en suksess. Prisene svinger i takt med skiftende tilbuds- og etterspørselsforhold, og investeringene i ny produksjonskapasitet ser i større grad enn tidligere ut til ...
  • Markedsmakt og flaskehalser i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Others, 2002)
   Debatt om markedsmakt i kraftmarkedet.