• Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen 

   Zachrisen, Oda Opdal; Steffensen, Kjartan (Notater / Documents;2016/35, Working paper, 2016-12-08)
   Formålet med dette notatet er å beskrive hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem. I første del forklarer vi hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvorfor de kan være ...
  • Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie 

   Steffensen, Kjartan; Ekren, Rachel; Zachrisen, Oda Opdal; Kirkebøen, Lars Johannessen (Rapporter;2017/02, Report, 2017-02)
   Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av skolebidragsindikatorer. En skolebidragsindikator er et justert resultat1 ...
  • Livslang læring 2008–2016 : Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 

   Zachrisen, Oda Opdal; Bjugstad, Hanne Kure (Rapporter;2016/29, Research report, 2016-10-12)
   Kvinner har lenge vært i flertall på landets universiteter og høyskoler. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren viser at de også tar betydelig mer formell videreutdanning enn menn. Denne rapporten beskriver resultater fra ...