• Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer 

   Blom, Svein (Journal article, 2006)
   At innvandrere isolerer seg i egne bostedsområder, oppfattes av mange som en spire til problemer. En noenlunde blandet bosetting ses som en forutsetning for og et tegn på integrering. I denne artikkelen ser vi på tendensen ...
  • Internasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? 

   Berge, Christoffer; Johannessen, Jørgen Holck; Næsheim, Helge (Rapporter;2012/06, Research report, 2012)
   Hovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på ...
  • Matvarepriser i Norge, Sverige og Danmark 

   Myran, Ketil; Sandberg, Lasse (Journal article, 1999)
   Høyt prisnivå i et land er ikke nødvendigvis et onde i seg selv, men kan indikere et potensiale for prisnedgang. Denne artikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse av det norske prisnivået på matvarer sammenlignet ...