• A comparison of the labour market integration of immigrants and refugees in Canada and Norway 

   Aalandslid, Vebjørn (Reports;2009/31, Research report, 2009)
   According to the OECD (2008), Canada’s immigrants score among the highest in the industrialised world when it comes to employment rates. Measured by employment rate Canada ranked 3rd (only surpassed by Portugal and ...
  • Deltar vi mindre enn før - eller bare på en annen måte? : politisk deltaking 

   Henriksen, Kristin; Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2006)
   Fallende politisk engasjement. Synkende valgdeltaking ved stortings- og lokalvalg. Medlemsflukt fra de politiske partiene. Dette er et bilde mange kanskje har av nordmenns politiske deltaking. Det stemmer at trengselen ...
  • Er ikke-vestlige innvandrere underrepresentert? : norske kommunestyrer 

   Aalandslid, Vebjørn; Tronstad, Kristian Rose (Journal article, 2005)
   Ved kommunestyrevalget i 2003 ble det valgt inn 11 138 faste representanter i landets kommunestyrer, av disse var 92 ikke-vestlige innvandrere. Dette utgjorde en andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme ...
  • Få har mange, mange har få : innvandrermangfold i Kommune-Norge 

   Aalandslid, Vebjørn; Østby, Lars (Journal article, 2007)
   Innvandrere i Norge finner vi helst i storbyene, særlig i Oslo og kommunene rundt hovedstaden. Av hele innvandrerbefolkningen bor 32 prosent i Oslo. Ser vi bare på dem som kommer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, er andelen ...
  • Inn- og utvandring blant innvandrere – hvor mange vil flytte i årene framover? 

   Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2005)
   Den langsiktige trenden for 1990-2004 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har omlag dobbelt så mange flyttet inn sammenlignet med hvor mange som har flyttet ut av landet. Det ...
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand 

   Aalandslid, Vebjørn (Rapporter;2009/22, Research report, 2009)
   Bakgrunnen for denne rapporten er et oppdrag fra Byrådsavdeling for Byutvikling om å utarbeide statistikk over innvandrere og deres barns demografi og levekår i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Formålet med ...
  • Innvandring og innvandrere i Norden. En komparativ analyse 

   Østby, Lars; Aalandslid, Vebjørn (Rapporter;2020/40, Research report, 2020-11-04)
   I denne rapporten presenteres en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Vi ser også på integreringen av innvandrerne, operasjonalisert med deres deltakelse i utdanning og arbeid i ...
  • Norsk valgdeltakelse på 49. plass 

   Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2002)
   I internasjonal sammenheng er ikke deltakelsen ved norske stortingsvalg spesielt høy; Norge kommer på 49. plass i en undersøkelse av valgdeltakelsen i verdens demokratier på 1990-tallet. Sammenlignet med våre nordiske ...
  • Oil and Gas statistics. The Norwegian Experience 

   Hass, Julie L.; Haugen, John Åge; Nielsen, Vibeke Oestreich; Aalandslid, Vebjørn; Choudhury, Robin; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Notater / Documents;2017/24, Working paper, 2017-06-09)
   Norway found oil in the late 1960s, the emergence of the petroleum industry led to changes in the National Statistics system. The purpose of this report is to share both challenges and experiences covering petroleum ...
  • På vei mot EU-medlemskap : folketellingene på Vest-Balkan 

   Aalandslid, Vebjørn; Utkilen, Janne (Journal article, 2011)
   Landene på Vest-Balkan planlegger folketellinger i løpet av 2011. Forberedelsene har pågått i flere år, med økonomisk støtte og faglig bistand fra EU. Folketellingene på Vest-Balkan er nødvendige for å bygge opp et troverdig ...
  • Så er det likevel noe(n) som stemmer - om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen 

   Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2006)
   Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det stor variasjon i valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen, langt større variasjon enn blant dem ...
  • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 

   Nielsen, Vibeke Oestreich; Brunborg, Helge; Aalandslid, Vebjørn; Roll-Hansen, Dag; Hendriks, Coen (Notater / Documents;2014/41, Working paper, 2014-11)
   The Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) agenda has a wide scope. It covers the registration of vital events, like births, marriages and deaths, and the use of this to produce statistics. The registration often ...
  • Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert : ikke-vestlige innvandrere og kommunevalget 2007 

   Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor; Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2008)
   For første gang vet vi hvordan landets ikke-vestlige innvandrerbefolkning stemte ved et lokalvalg. I kommunestyrevalget 2007 stemte tre av fire ikke-vestlige innvandrere på Ap, SV eller RV, og denne venstrevridningen kan ...
  • Store variasjoner i levekår : innvandrermangfold i Kommune-Norge 

   Aalandslid, Vebjørn; Østby, Lars (Journal article, 2007)
   Det er store forskjeller i levekårene til ikke-vestlige innvandrere i de største kommunene i Norge. I noen kommuner har ikke-vestlige innvandrere en sysselsettingsgrad som nærmer seg befolkningen i alt, mens nivået blant ...