• Bemannet botilbud i hjemmetjenesten. Målgrupper og omfang 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Berntsen, Øyvind Isachsen; Hoen, Bjarne Tautra (Rapporter;2022/1, Report, 2022-02)
   Hovedformålet med rapporten er å undersøke det bemannede botilbudet i hjemmetjenesten. Dette defineres som den delen av det kommunale botilbudet som betjenes av en tilknyttet personalbase i nærområdet. Tilbudet skiller ...
  • Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten : Målgrupper og innhold 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/43, Report, 2016-12-22)
   Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang. Dagaktivitetstilbud er ...
  • Flere eldre mottar hjemmesykepleie : pleie- og omsorgstjenester 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Svalund, Jørgen (Journal article, 2005)
   Antallet institusjonsplasser har gått ned de senere år, mens flere mottar hjemmesykepleie. Videre har det blitt flere plasser i institusjoner som er rettet mot personer med helsesvikt, og færre aldershjem. Samtidig som ...
  • Hjemmetjenestens målgrupper og organisering 

   Hoen, Bjarne Tautra; Abrahamsen, Dag Ragnvald; Berntsen, Øyvind Isachsen (Rapporter;2023/5, Report, 2023-01)
   Hovedformålet med denne rapporten er å gi et bilde av hvordan hjemmetjenesten i Norge er organisert. Rapporten viser hvordan virksomhetene, altså enhetene som leverer hjemmetjenester, er organisert i ulike virksomhetstyper, ...
  • Hjemmetjenestens målgrupper og organisering 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/13, Report, 2016-04-11)
   Ofte egne hjemmetjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Med 50 milliarder i utgifter i 2014 er hjemmetjenesten et stort område i det kommunale tjenestetilbudet. Mens institusjonstjenesten i stor grad gjelder ...
  • Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år : pleie og omsorg 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald (Journal article, 2006)
   Mens stadig flere under 67 år mottar pleie- og omsorgstjenester, har økningen i antallet mottakere som er 80 år eller eldre de siste 10 årene, vært beskjeden. I aldersgruppen 67-79 år har det blitt færre mottakere. ...
  • Pleie- og omsorgstjenester 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald (Journal article, 2004)
   Antallet institusjonsbeboere har sunket svakt de siste årene, mens stadig flere mottar hjemmebaserte tjenester. Ettersom stadig flere plasser i aldershjem har blitt nedlagt, har den gjennomsnittlige pleietyngden per ...
  • Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Beyrer, Svetlana; Claus, Gunnar; Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Notater / Documents;2019 / 12, Working paper, 2019-03-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten. Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte ...