• Alt du tenker, er feil : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011)
   «Alt du tenker, er feil», kunne New Scientist melde tidligere i år (14. mai). En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.
  • Alvor og moro med navn : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008)
   Blir vår livsskjebne formet av navnet vi blir tildelt? Er det mer sannsynlig at en Tandstad velger å bli tannlege enn en Brandstad? Kan navn som inneholder positivt ladede symboler, legge år til livet? De fleste lesere vil ...
  • Begeistring - bare for de unge? 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009)
   I kultromanen til Erlend Loe, «Naiv. Super», skriver hovedpersonen lister over det han har, og det han mangler. Begeistring inngår i oversikten over det som mangler. Senere i romanen skriver han en liste over alt som pleide ...
  • Bomiljø og ulikhet: Om fordeling og endring av miljøproblemer på bostedet 

   Barstad, Anders (Rapporter;1994/23, Report, 1994)
  • Changing welfare, living conditions and social integration 

   Barstad, Anders (Series of dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo;no. 141, Doctoral thesis, 2008)
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet :En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene 

   Barstad, Anders; Sandvik, Lene (Rapporter;2015/51, Report, 2015-12-07)
   Det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt ...
  • Eksistensiell statistikk : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-06)
  • Epidemisk nakenløping : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-02)
  • Et lyst sinn, et langt liv? : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-06)
   Det begynte i 1930. Fra dette året av ble nonnene som tilhørte en bestemt klosterorden i USA, bedt om å skrive en kort selvbiografi før de avla sitt endelige løfte om å vie sitt liv til Gud og det katolske fellesskapet. ...
  • Få isolerte, men mange er plaget av ensomhet 

   Barstad, Anders (Journal article, 2004-11)
   Om lag 2 prosent av den voksne befolkningen, anslagsvis 70 000 personer, oppgir at de ikke har noen å snakke fortrolig med, og like mange sier at de ikke har noen som står dem så nær at de kan regnes med ved personlige ...
  • Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking : sosial deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2006-12)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte personer i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig flere samliv blir oppløst. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Selv om en liten ...
  • Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking : sosial og politisk deltaking 

   Barstad, Anders (Journal article, 2005-09)
   Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig flere samliv blir oppløst. Flere oppgir at de har fortrolige venner. Selv om en liten del av ...
  • Gode venner - sjeldne fugler? : vennskap 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-03)
   LOGG bekrefter den positive utviklingen av vennskapsforholdene som andre undersøkelser har vist. Noen grupper i befolkningen har imidlertid større risiko for mangelfulle vennskapsforhold enn andre: menn, eldre, enslige ...
  • Helse, kontakt og berøring : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-05)
  • Humanitære behov i Norge : Status 2022 

   Hammersland, Roger; Barstad, Anders (Rapporter;2022/33, Research report, 2022-08-16)
   Denne rapporten drøfter utbredelsen av humanitære behov i Norge, og hvilke grupper i befolkningen som er mest utsatt. Humanitære behov innebærer at mennesker har lav livskvalitet, eller står under risiko for å få det, ...
  • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede? 

   Barstad, Anders (Journal article, 2009-04)
   Hvilke gjøremål gir dypest glede? For noen er det kanskje en festlig kveld på byen med gode venner. Eller fotturer i fjellheimen, der lufta smaker som vin, og utsikten tar pusten fra deg. Andre vil framheve yrkesstoltheten, ...
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

   Barstad, Anders (Rapporter;2017/03, Research report, 2017-03-16)
   Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

   Barstad, Anders (Rapporter;2017/3, Research report, 2-03-17)
   Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
  • Integrering av innvandrere i Norge. Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper 

   Barstad, Anders; Molstad, Christian Sørlien (Rapporter;2020/44, Research report, 2020-11-24)
   Tema for denne rapporten er integrering av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, og hvordan dette kan måles. Innledningsvis gjennomgås ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver på integrering. Det blir ...
  • Latterepidemier og eksemplets makt : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-06)
   Len deg rolig tilbake, ta et par dype åndedrag, og forestill deg følgende: Det er en solfylt fredag ettermiddag, og på en kafé inne på Oslo S, landets mangeårige kommunikasjonssentrum, forteller en mann en vits, en helt ...