• Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring 

   Perlic, Biljana; Foss, Emmie Stolpe; Moafi, Hossein (Rapporter;2020/33, Report, 2020-09-15)
   Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over gjennomføring i videregående opplæring viser at gjennomføringsgraden i videregående opplæring øker med økt antall grunnskolepoeng. Statistikken viser i tillegg at ...
  • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve? 

   Albertsen, Daniel; Foss, Emmie Stolpe (Rapporter;2020/50, Report, 2020-12-15)
   I perioden 2012-2014 var det 2 044 innvandrere som besto en fag- eller svenneprøve som lærlinger. Denne rapporten ser på hvor disse lærlingene var fem år etter avlagt prøve; hvor mange som var i arbeid, hvilken yrkesinntekt ...
  • Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet? 

   Instebø, Daniel; Foss, Emmie Stolpe; Fazli, Nawid (Rapporter;2021/37, Report, 2021-12)
   Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha ...
  • Lærere uten pedagogisk utdanning i grunnskolen 2018/2019 

   Foss, Emmie Stolpe (Rapporter;2019/19, Report, 2019-06-29)
   I denne rapporten legger vi fram hovedresultatene fra kartleggingen av lærere som ikke har fullført en pedagogisk utdanning som er nødvendig for å oppfylle tilsetningskravene jf. opplæringsloven § 10-1 og § 10-2, og forskrift ...