• Bemannet botilbud i hjemmetjenesten. Målgrupper og omfang 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Berntsen, Øyvind Isachsen; Hoen, Bjarne Tautra (Rapporter;2022/1, Report, 2022-02)
   Hovedformålet med rapporten er å undersøke det bemannede botilbudet i hjemmetjenesten. Dette defineres som den delen av det kommunale botilbudet som betjenes av en tilknyttet personalbase i nærområdet. Tilbudet skiller ...
  • Hjemmetjenestens målgrupper og organisering 

   Hoen, Bjarne Tautra; Abrahamsen, Dag Ragnvald; Berntsen, Øyvind Isachsen (Rapporter;2023/5, Report, 2023-01)
   Hovedformålet med denne rapporten er å gi et bilde av hvordan hjemmetjenesten i Norge er organisert. Rapporten viser hvordan virksomhetene, altså enhetene som leverer hjemmetjenester, er organisert i ulike virksomhetstyper, ...