• Biodrivstoff - et omstridt miljøtiltak : biodrivstoff i Norge og Europa 

   Holmengen, Nina (Journal article, 2008)
   Salget av biodiesel ble mer enn femdoblet i Norge fra 2006 til 2007. Allikevel er bruken av biodrivstoff lav her i landet sammenlignet med Sverige og mange andre europeiske land. Produksjon og bruk av biodrivstoff er blitt ...
  • Estimating emissions of NMVOC from solvent and other product use : Revised model 

   Holmengen, Nina; Kittilsen, Marte O. (Rapporter;2009/14, Report, 2009-03-31)
   This report is the end product of a project revising the Norwegian emission calculations of NMVOCs1 from the use of solvents and other products. The development of a new emission model started in 2007, and the results will ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Use and emissions of hazardous substances in Norway, 2002-2007. Based on data from the Norwegian product register 

   Holmengen, Nina (Reports;2009/41, Report, 2009)
   Increased awareness of the effects of hazardous substances on human health and the environment has led to a growing demand for information regarding use and release patterns of such substances. For the past few years, ...
  • Viktige signaler om samfunnet. Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...