• Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet? 

   Instebø, Daniel; Foss, Emmie Stolpe; Fazli, Nawid (Rapporter;2021/37, Report, 2021-12)
   Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha ...
  • Privatister i videregående opplæring 

   Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Instebø, Daniel (Rapporter;2022/40, Report, 2022-09-22)
   Privatistordningen i videregående opplæring har de senere årene vokst til å utgjøre en viktig del av utdanningssystemet. Dette er et tilbud for å oppnå kvalifikasjon i et fag man ikke tidligere har oppnådd sluttvurdering ...
  • Utdanningsløpet til unge innvandrere. Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeid 

   Instebø, Daniel; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Keute, Anna-Lena (Rapporter;2021/3, Research report, 2021-01-25)
   Siden starten på 1970-tallet og frem til i dag har befolkningssammensetningen i Norge endret seg gradvis. Landet har blitt mer flerkulturelt, innvandringen har økt og landbakgrunnen til innvandrerne spenner verden ...