• Bioenergi i energistatistikken 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Bergh, Marius (Notater / Documents;2014/43, Working paper, 2014-11)
   Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak til å redusere utslippene av klimagasser. For å kunne vurdere omfanget av bruken, og derigjennom kunne evaluere effekten av ...
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 : Statistikk om tjenester og tjenestemottakere 

   Mørk, Eiliv; Beyrer, Svetlana; Haugstveit, Fatima Valdes; Sundby, Brith; Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim (Rapporter;2017/26, Report, 2017-08-14)
   Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 16 prosent til vel 355 000. Flest mottakere finner vi blant de eldste. Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har i denne perioden ...
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017 : Statistikk om tjenester og tjenestemottakere 

   Mørk, Eiliv; Beyrer, Svetlana; Haugstveit, Fatima Valdes; Sundby, Brith; Karlsen, Håkon Torfinn (Rapporter;2018/26, Report, 2018-08-22)
   I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge. I 2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike ...
  • Kvalitet i IPLOS-registeret 2017. Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 

   Beyrer, Svetlana; Otnes, Berit; Karlsen, Håkon Torfinn (Notater / Documents;2018/41, Working paper, 2018-10-12)
   Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2017. Fra 2007 har landets kommuner ...
  • Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting 

   Wettergreen, Joachim; Karlsen, Håkon Torfinn; Jensen, Arne (Notater;2020/5, Working paper, 2020-03-02)
   SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngå i registerbasert offisiell levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim; Jensen, Arne (Notater;2019/42, Working paper, 2019-11-27)
   Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap. Det mangler mye ...