• Coping with decreasing response rates in Statistics Norway : recommended practice for reducing the effect of nonresponse 

   Thomsen, Ib; Kleven, Øyvin; Wang, Jan Henrik; Zhang, Li-Chun (Reports;2006/29, Research report, 2006)
   Over the last two decades, cooperation rates in most sample surveys appear to have declined in many countries, including Norway. As a consequence, the cost of conducting surveys has increased because repeated attempts ...
  • Den europeiske samfunnsundersøkelsen 

   Ringdal, Kristen; Kleven, Øyvin (Journal article, 2004)
   Et demokratisk Europa trenger pålitelige data om hvordan ulike land ser på seg selv og på omverdenen, og hvordan de er forskjellige i holdninger, preferanser og fordommer, og hvordan disse endres over tid. Den europeiske ...
  • De fleste over 80 år stemmer : valgdeltakelse blant de eldste 

   Berglund, Frode; Kleven, Øyvin; Normann, Tor Morten (Journal article, 2009-06)
   De eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. For første gang kan Statistisk sentralbyrå vise tall for valgdeltakelsen blant personer over 80 ...
  • Innvandrere og kommunestyrevalget 2015. 

   Kleven, Øyvin (Rapporter;2017/10, Research report, 2017-05-03)
   De tre siste lokalvalgene stemte rundt 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, mens valgdeltakelsen for dem uten innvandrerbakgrunn lå rundt 65 prosent. Samtidig blir stadig flere med innvandrerbakgrunn ...
  • Innvandrere og stortingsvalget 2017. Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning 

   Kleven, Øyvin (Rapporter;2019/17, Report, 2019-06-21)
   Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre. Størst andel av ...
  • Materielle levekår på Svalbard - sysselsatt, midlertidig og trangbodd 

   Kleven, Øyvin (Journal article, 2002-12)
   Befolkningen i Longyearbyen består av mer resurssterke personer enn befolkningen i Norge for øvrig. Den største forskjellen knytter seg til arbeidsmarkedet. Ni av ti personer over 16 år er i arbeid. Befolkningen i Longyearbyen ...
  • Nyhetskanaler blant velgere og hjemmesittere 

   Kleven, Øyvin (Journal article, 2001-12)
   På bakgrunn av Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000 har vi funnet ut at de som sitter hjemme på valgdagen bruker mindre tid på nyheter enn de som stemmer. Fremskrittspartisympatisører ser heller TV2-nyhetene enn NRK ...
  • Om valgundersøkelsene 

   Kleven, Øyvin; Normann, Tor Morten (Journal article, 2002-05)
   I avisene kan man til enhver tid lese om hvilke partier som går opp og ned på meningsmålingene. Disse fremstillingene gir bare øyeblikks fremstillinger av velgernes vandringer. Skal vi si noe om hva som rører seg i folkedypet ...
  • Otium og negotium på 78 grader nord 

   Kleven, Øyvin (Journal article, 2001-06)
   Gjennom en levekårsundersøkelse har vi målt Svalbardbefolkningens holdninger til innføring av lokalt selvstyre i Longyearbyen. Generelt møtes ideen om å delta i styre og stell med liten entusiasme.
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt 

   Kleven, Øyvin (Journal article, 2002-12)
   Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i Longyearbyen vurderer egen helsetilstand som dårlig eller meget dårlig, mot 7 prosent på fastlandet. De som er ...
  • Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Med historiske tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse 1975-2015 

   Kleven, Øyvin; Bergseteren, Tove (Rapporter;2019/25, Report, 2019-08-28)
   I forbindelse med det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget 09/09-2019 mottar SSB mange henvendelser om antall stemmeberettigede i kommunene. De helt nøyaktige oppgavene over antall stemmeberettigede etter ...
  • Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport 

   Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine; Hindenes, Ådne (Notater / Documents;2015/29, Working paper, 2015-08)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, ...