• A discrete choice model for labor supply and child care 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 315, Working paper, 2002)
   Abstract: A discrete choice model for labor supply and child care for mothers of preschoolers is presented. The mothers are assumed to make choices from a finite set of job possibilities and from a finite set of child ...
  • Analysis of the discouraged worker phenomenon : evidence from micro data 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 453, Working paper, 2006)
   Abstract: In this paper we analyze labor force participation with particular reference to the discouraged worker effect. The theoretical point of departure is a simple model where the worker evaluates the expected utility ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Zhiyang, Jia; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Research report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Are predicted lifetime consumption profiles robust with respect to model specifications? 

   Kornstad, Tom (Discussion Papers;No. 308, Working paper, 2001)
   Abstract: Structural models of lifetime labour supply and consumption require functional specifications of preferences as well as other assumptions that can be difficult to assess a priori. Misspecifications of the model ...
  • Assimilation effects on infant mortality among immigrants in Norway 

   Kinge, Jonas Minet; Kornstad, Tom (Discussion papers;741, Working paper, 2013-05)
   The wellbeing of children of immigrant mothers is of great concern worldwide. In this study, we investigate the relationship between infant mortality and maternal country of origin and whether or not this relationship ...
  • Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
   Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...
  • Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjukturer mens de trekker seg ut av arbeidsmarkedet når tidene blir dårligere og det er vanskelig å finne nytt arbeid. De representerer dermed en skjult ...
  • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge 

   Andersen, Synøve N.; Kornstad, Tom (Rapporter;2017/37, Research report, 2017-12-11)
   De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter ...
  • Discouraged worker effects and barriers against employment for immigrant and non-immigrant women 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 845, Working paper, 2016-09-01)
   A phenomenon observed in many labor markets is that the supply of labor appears to depend on business cycles. In other words, workers who are searching for work become “discouraged” under unfavorable business cycle conditions ...
  • Effects of family policy reforms in Norway. Results from a joint labor supply and child care choice microsimulation analysis 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 450, Working paper, 2006)
   Mothers of preschool children represent one part of the population that might be able to increase its labor supply. We discuss effects of family policy changes that encourage the labor supply of these mothers, as child ...
  • Empirical approaches for analysing consumption and labour supply in a life cycle perspective 

   Kornstad, Tom (Discussion Paper;No. 95, Working paper, 1993-07)
   During the last decade several approaches for estimation of structural life cycle models of labour supply and consumption from micro data have been proposed. Ideally, estimation requires complete, individual, life cycle ...
  • An empirical life cycle model of savings, labour supply and consumption without intertemporal separability 

   Kornstad, Tom (Discussion Paper;No. 96, Working paper, 1993-07)
   This paper formulates and estimates a structural life cycle model of married couples' labour supply and consumption of durables and non-durables. The purpose of this work has been to find a specification of this class of ...
  • Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse S. (Discussion Paper;No. 966, Working paper, 2021-10)
   This paper provides empirical results for internal migration and commuting flows using panel data for 89 economic regions in Norway for the years 2001-2014. The emphasis is on the potential effects of different incentive ...
  • En empirisk analyse av fenomenet med motløse arbeidere 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2006)
   Tilbudet av arbeid ser ut til å være lavere i perioder med høy arbeidsledighet enn med lav. Forklaring på dette kan være at personer som er utenfor arbeidsmarkedet, vurderer mulighetene for å skaffe seg jobb i arbeidsmarkedet ...
  • Færre med store barneflokker – Hvilken betydning har endringer i kvinners arbeidstid for nedgangen i fødselstallene? 

   Dommermuth, Lars; Kornstad, Tom; Lappegård, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Andelen kvinner med minst tre barn har gått ned de siste tiårene i Norge, også blant grupper som vanligvis har fått mange barn. Samtidig har kvinnene i økende grad gått over fra å arbeide deltid til heltid. Vi undersøker ...
  • Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene. 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2013)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjunkturer, men lar være å søke dette dersom det blir vanskeligere å finne arbeid. I denne artikkelen analyseres hvordan arbeidstilbudet til gifte og samboende ...
  • Kontantstøtten - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;2001/5, Research report, 2001)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges forskningsråd og har som hovedsiktemål å vurdere virkninger av kontantstøtten på arbeidstilbud og inntektsfordeling. Siden det er vanlig å anta visse tregheter i tilpasningene ...
  • Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid 

   Henningsen, Morten; Kornstad, Tom (Rapporter;2010/4, Research report, 2010)
   Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rette tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge ...
  • Labor force participation and the discouraged worker effect 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;642, Working paper, 2010)
   This paper analyzes labor force participation with particular reference to the discouraged worker effect. Discouraged workers are those who do not search for work because they view their chances of finding a suitable job ...