• Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater;2020/7, Working paper, 2020-03-09)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021 

   Medby, Per (Notater;2023/5, Working paper, 2023-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell. Data er basert på innrapporterte leieinntekter fra ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2022 

   Medby, Per (Notater;2024/12, Working paper, 2024-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell. Data er basert på innrapporterte leieinntekter fra ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 11, Working paper, 2019-03-07)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2022 

   Medby, Per; Takle, Mona (Notater;2023/8, Working paper, 2023-03)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2023 

   Medby, Per (Notater;2024/14, Working paper, 2024-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 10, Working paper, 2019-02-14)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...