• Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater;2020/7, Working paper, 2020-03-09)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 11, Working paper, 2019-03-07)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 10, Working paper, 2019-02-14)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...