• Eie og bruk av personbil: Noen utviklingstrekk 1980-1995 

   Monsrud, Jan (Rapporter;1997/10, Report, 1997-07)
  • Færre unge omkommer i trafikken : veitrafikkulykker med dødelig utgang blant unge 

   Monsrud, Jan; Wethal, Asbjørn (Journal article, 2011)
   Siden år 2000 har nesten 3 000 personer omkommet i trafikken på norske veier. En tredel av disse var under 25 år gamle. I 2010 omkom 54 unge, av 208 personer i alt. Antallet har gått gradvis ned siden 1970, som fortsatt ...
  • Samferdsel og miljø 2007. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Bloch, Vilni Verner Holst; Engelien, Erik; Høie, Henning; Haagensen, Trine; Monsrud, Jan; Sand, Marit E.; Wethal, Asbjørn Willy (Rapporter;2008/3, Report, 2008-02-07)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med definerte indikatorer ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Samferdsel og miljø 2011. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Monsrud, Jan; Brunvoll, Frode (Rapporter;2011/27, Report, 2011-07-07)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale ...
  • Samferdsel og miljø 2013. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Monsrud, Jan (Rapporter;2013/33, Report, 2013-09)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale ...
  • Samferdsel og miljø. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Wethal, Asbjørn Willy (Rapporter;2005/26, Report, 2005-10-11)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med definerte indikatorer ...