• Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Samisk statistikk 2018 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2018/05, Report, 2018-02-06)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
  • Samisk statistikk 2020 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2021/26, Report, 2022-10)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
  • Samisk statistikk 2022 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2022/5, Report, 2022-02-04)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...