• Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten : Målgrupper og innhold 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/43, Research report, 2016-12-22)
   Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang. Dagaktivitetstilbud er ...
  • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet 

   Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir; Skjøstad, Othilde; Hansen, Johannes (Rapporter;2019/20, Research report, 2019-07-02)
   Nødvendig og tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen, vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Helsefagarbeidere ...
  • Hjemmetjenestens målgrupper og organisering 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/13, Research report, 2016-04-11)
   Ofte egne hjemmetjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Med 50 milliarder i utgifter i 2014 er hjemmetjenesten et stort område i det kommunale tjenestetilbudet. Mens institusjonstjenesten i stor grad gjelder ...
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet 

   Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2019/03, Research report, 2019-02-07)
   Riktig bemanning i helsetjenesten er en forutsetning for et velfungerende helsevesen i Norge. Det er derfor viktig å følge med på både endringer i etterspørsel og i antall og sammensettingen av helsepersonell. Nye ...
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet 

   Skjøstad, Othilde; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Hjemås, Geir (Rapporter;2019/04, Research report, 2019-02-15)
   Riktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av ...
  • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg : Ein sosioøkonomisk analyse 

   Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/28, Research report, 2016-10-04)
   Opplysningar frå Sverige kan seie mykje om korleis tannhelsetenesta i Noreg er organisert og blir brukt. For første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa. Denne rapporten skal auke kunnskapen om ...
  • Tannregulering blant barn og unge. En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller 

   Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2019/27, Research report, 2019-10-27)
   Barn og unge har rett på vanlig undersøkelse og behandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Tannregulering er ikke en del av tilbudet i det offentlige, og de som trenger regulering henvises til spesialiserte ...
  • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016. En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner 

   Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2017/42, Research report, 2017-12-22)
   Den viktigste faktoren som påvirker hvem som får refusjoner for tannbehandling, er alder. Sannsynligheten for å motta refusjoner øker med alder fram til i de eldste aldersgruppene. Ulikt behandlingsbehov i ulike aldersgrupper ...
  • Utgifter til behandling hos tannlege. Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar 

   Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2015/40, Research report, 2015-09)
   Den vaksne befolkninga 21 år og eldre skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve. Folketrygda gir likevel heil eller delvis økonomisk støtte til personar med særlege tannbehandlingsbehov, ...