• Færre unge omkommer i trafikken : veitrafikkulykker med dødelig utgang blant unge 

   Monsrud, Jan; Wethal, Asbjørn (Journal article, 2011)
   Siden år 2000 har nesten 3 000 personer omkommet i trafikken på norske veier. En tredel av disse var under 25 år gamle. I 2010 omkom 54 unge, av 208 personer i alt. Antallet har gått gradvis ned siden 1970, som fortsatt ...
  • Relativt lavt risikonivå i trafikken i Norge 

   Wethal, Asbjørn (Journal article, 2004-03)
   Risikoen for å bli drept i den norske trafikken er lavere enn i mange andre land, viser tall fra CARE, EUs database for veitrafikkulykker. Blant de 15 EU-landene, var det bare Storbritannia som hadde færre trafikkdrepte ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...