• Lønnsutvikling for ansatte i skoleverket 1959-2008 

      Aanensen, Thomas (Journal article, 2010)
      Lærergruppene har i lengre perioder hatt svak lønnsutvikling målt både i absolutt forstand og relativ til ingeniører med sammenlignbar utdanningslengde. Tendensen har vært spesielt tydelig for lektorene. Perioder med ...