• Skattereformen betraktet som et naturlig eksperiment 

      Thoresen, Thor Olav; Aarbu, Karl Ove (Journal article; Peer reviewed, 2000)
      I de siste årene har det vært en livlig diskusjon i USA omkring resultatene fra analyser som behandler skattereformer som "naturlige eksperiment". Etter Feldsteins (1995) påvisning av store effekter på skattbar inntekt av ...