• Haavelsmos makromodeller: endogene konjunkturer og inflasjonsteori 

      Anundsen, André Kallåk; Krogh, Tord S. H.; Nymoen, Ragnar; Vislie, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Trygve Haavelmo er mest kjent for utvikling av moderen økonometri. Hans øvrige forskningsbidrag som omhandler investeringsteori ble godt kjent internasjonalt, ikke minst gjennom hans bok på engelsk. Hans videre ...