• Are Carbon Prices Redundant in the 2030 EU Climate and Energy Policy Package? 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In 2018, an agreement between the key EU institutions—the Commission, the European Parliament, and the European Council—was reached after a long-lasting discourse over the 2030 EU climate and energy policy package. This ...
  • Kraftkrise i California: Hvordan står det til i Norge? 

   Aune, Finn Roar; Johnsen, Tor Arnt (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   California som deregulerte sitt kraftmarked i 1998, opplevde i 2000 en kraftkrise med skyhøye engrospriser på kraft, utkobling av forbruk og enorme økonomiske tap for de store kraftleverandørene. Krisen førte til at ...
  • Lønnsomhet ved ulike virkemidler i internasjonal klimapolitikk 

   Aune, Finn Roar; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   I denne artikkelen ser vi på hvordan ulike klimapolitiske virkemidler som CO2-avgifter og subsidier til fornybar energi påvirker lønnsomheten for produsenter av fossile brensler, gitt at et globalt klimamål skal nås på ...
  • Vil Norge tjene på en internasjonal klimaavtale? 

   Aune, Finn Roar; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Det blir ofte antatt at Norge vil komme til å tape mye på en internasjonal klimaavtale fordi det kan føre til fall i petroleumsinntekter. Denne artikkelen presenterer modellberegninger som tyder på at det motsatte er ...