• Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

   Nicolajsen, Stian; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016-04-28)
   Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...
  • Om ikke føre var så etter snar : noen merknader til pensjonskommisjonens foreløpige innstilling 

   Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Finansminister Per-Kristian Foss ga nylig uttrykk for at regelstyrt utgiftsvekst gir ham liten handlefrihet i utformingen av statsbudsjettet. Det kan være en forsmak på hvordan våre fremtidige finansministere etter hvert ...