• Sykefraværet i Norge de siste tiårene. Det handler om kvinnene 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vi hører stadig at sykefraværet i Norge øker. I et lengre tidsperspektiv virker dette som en unyansert påstand; vi ser i data at i løpet av de siste 30 årene er det bare kvinnenes sykefravær som har økt. Sykefraværet ...
  • Sysselsetting blant innvandrere : hvilken betydning har individuelle egenskaper 

   Blom, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne artikkelen reiser spørsmålet om hvilke individuelle egenskaper og «tilpasningsstrategier» som karakteriserer innvandrere i inntektsgivende arbeid, og i hvilken grad disse faktorene spiller noen rolle for hvor forankret ...