Recent Submissions

 • Long-run evolution of income inequality in the Nordic countries 

  Aaberge, Rolf; Bengtsson, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This paper surveys Nordic historic studies on the distribution of income to highlight similarities and differences between Denmark, Finland, Norway, and Sweden in the evolution of income concentration and income inequality ...
 • Carbon sequestration potential and the multiple functions of Nordic grasslands 

  Norderhaug, Ann; Clemmensen, Karina E.; Kardol, Paul; Thorhallsdottir, Anna; Aslaksen, Iulie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Grasslands are important carbon sinks, but the underlying processes for their soil carbon sequestration potential are still not well understood, despite much attention given to this topic. In Europe, grasslands, especially ...
 • Controlling for fixed effects in studies of income underreporting 

  Nygård, Odd Erik; Thoresen, Thor Olav (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Er strømstøtte god samfunnsøkonomi? 

  Bjertnæs, Geir Haakon Malterud (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Vinteren 2021/22 ble det innførte strømstøtte for å kompensere for de høye strømprisene. Motivet var å forhindre at fattige husholdninger og enkelte næringer ble rammet av de høye strømprisene. Men er dette god samfunnsøkonomi? ...
 • Taxation of fuel and vehicles when emissions are constrained 

  Bjertnæs, Geir Haakon Malterud (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Hospital use and cancer treatment by age and socioeconomic status in the last year of life: A Norwegian population-based study of patients dying of cancer 

  Rostoft, Siri; Thomas, Michael; Jordhøy, Marit Slaaen; Møller, Bjørn; Nesbakken, Arild; Syse, Astri (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Cox regression with linked data 

  Vo, Thanh Huan; Garès, Valérie; Zhang, Li-Chun; Happe, André; Oger, Emmanuel; Paquelet, Stéphane; Chauvet, Guillaume (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Official statistics: Quo vadis? 

  Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The data revolution has resulted in discussions in the statistical community on the future of official statistics. Will official statistics survive as a brand, or will such statistics drown in the flow of data and statistics ...
 • Rask solnedgang for norsk olje og gass i en verden der 1,5 ºC-målet nås? 

  Lindholt, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2023-11)
  Norge har sluttet seg til Parisavtalen og 1,5 ºC-målet, som innebærer at verden må nå netto null utslipp av CO2 innen midten av dette århundret. Norsk økonomi lener seg fortsatt tungt på olje- og gassinntekter med et ...
 • Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

  Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...
 • Ser vi atter slike fjell og dalar? Avveiningen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging 

  Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Er strømstøtte god samfunnsøkonomi? 

  Bjertnæs, Geir Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Vinteren 2021/22 ble det innførte strømstøtte for å kompensere for de høye strømprisene. Motivet var å forhindre at fattige husholdninger og enkelte næringer ble rammet av de høye strømprisene. Men er dette god samfunnsøkonomi? ...
 • Skatteutvalgets forslag til skatt på bolig og annen fast eiendom. 

  Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Det nylig avgitte forslaget til Skatteutvalget foreslår en del endringer i beskatning av egen bolig og annen fast eiendom. Utvalget vil ha inntektsskatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig. Rentefradraget for lån ...
 • The Road to a Low Emission Society: Costs of Interacting Climate Regulations 

  Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Rosnes, Orvika; Turner, Karen; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Transportation is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. Climate regulations on transportation are often a mix of sector-specific regulations and economy-wide measures (such as emission pricing). In this ...
 • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

  Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
 • Kan regional utdanning hjelpe mot sentralisering? 

  Rosnes, Orvika; Vennemo, Haakon; Hansen, Wiljar; Johansen, Bjørn Gjerde; Skjerpen, Terje; Bruvoll, Annegrete; Erraia, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Halvparten av befolkningsveksten de siste 25 årene har skjedd i Oslo og Viken. Det er neppe en politisk ønsket utvikling. For å motvirke utviklingen har flere offentlige ekspertutvalg foreslått å desentralisere høyere ...
 • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

  Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
  Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
 • Skatteutvalget og bilavgiftene. 

  Bjertnæs, Geir Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
  Skatteutvalget anbefaler avgifter på bilkjøring tilsvarende de eksterne marginale kostnadene ved bilkjøring i et fremtidig bilavgiftssystem. Anbefalingen er godt forankret i forskningen. Utvalget anbefaler at slike avgifter ...
 • Partner Choice and Economic Outcomes among the Children of Immigrants 

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Bergsvik, Janna (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Several studies have shown that immigrants marrying natives experience better economic outcomes than those marrying other immigrants, but we know less about partner choice and the economic outcomes of the children of ...
 • The Effects on Energy Markets of Achieving a 1.5 °C Scenario 

  Lindholt, Lars; Wei, Taoyuan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Net zero emission scenarios are aligned with the criteria for the Paris Agreement to keep global warming below 1.5 °C. By soft-linking an energy model with a macroeconomic model, we create a similar pathway to the net zero ...

View more