• Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider 

      Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2010)
      Ellingsæter har i flere tiår forsket på spørsmål om arbeid, tid og samfunnsendring og har levert en rekke empiriske og teoretiske bidrag på feltet. I boka Vår tids moderne tider oppsummerer og utvider hun denne forskningen. ...