Recent Submissions

 • Friluftsliv i Norge. Status og historisk utvikling 

  Dalen, Håvard Bergesen; Oppøyen, Madeleine Schlyter (Rapporter;2023/31, Report, 2023-09-29)
  Statistisk sentralbyrå har samlet inn informasjon om friluftsliv i befolkningen i fem tiår. Formålet med denne rapporten har vært ta å se på langtidstrender i friluftsliv, og hvordan disse trendene har utviklet seg i ...
 • Lærerkompetanse i videregående opplæring. Kompetanseprofil for lærere i videregående skole 2022 

  Næss, Steffan; Steffensen, Kjartan; Keute, Anna-Lena; Lervåg, Maj-Lisa; Stengrundet, Andrine (Rapporter;2023/30, Report, 2023-09-25)
  Denne rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen «Lærerkompetanse i videregående opplæring». Rapporten kartlegger kompetanseprofilen til lærere i videregående skoler i lys av krav om formell fagkompetanse ...
 • A brief overview of methods for synthetic data for official statistics 

  Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Langsrud, Øyvind; Løland, Anders (NR-notat;, Research report, 2020-07-01)
  The access of quality data is valuable, and there is an increased attention to sharing data within the public sector and to other actors. Synthesising the data can be a way that satisfies both the requirements of preserving ...
 • Evaluation of Norwegian Innovation Clusters 

  Rybalka, Marina; Røtnes, Rolf A.; Norberg-Schulz, Marthe; Walbækken, Mikkel; Håkansson, Anders (Report;No. 76-2017, Research report, 2017)
  Innovation Norway has commissioned Samfunnsøkonomisk analyse to evaluate the Norwegian Innovation Clusters program. The program is organized by Innovation Norway, in joint effort with Siva (The Industrial Development ...
 • Quantitative security assurance metrics: REST API case studies 

  Katt, Basel; Prasher, Nishu (Research report, 2018)
  Security assurance is the confidence that a system meets its security requirements based on specific evidences that an assurance technique provide. The notion of measuring security is complex and tricky. Existing approaches ...
 • Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

  Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;, Research report, 2019)
  Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...