• Editing statistical records by neural networks 

   Nordbotten, Svein (Journal article; Peer reviewed, 1995)
   Editing records to ensure quality in statistical surveys is an expensive and timeconsuming process. Since the introduction of computers in statistical processing, development and use of automated editing have been important ...
  • Prosjektet Variabelkatalog og et referansesystem til arkivert numerisk informasjon 

   Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater IO;nr 73/8, Working paper, 1972)
   Begrepet variabelkatalog har gjennom flere år gått igjen i arbeidsprogrammer og prosjektbeskrivelser. I den senere tid har det bl.a. vært trukket fram i forbindelse med Byråets opplysningsvirksomhet og markedsføring av ...