• Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017 

      Aanensen, Thomas; Holstad, Magne (Rapporter;2018/16, Research report, 2018-05-08)
      I Norge er elektrisitet det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. Det er stor interesse knyttet til hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen i kraftproduksjon, eksport og import samt innenlandsk ...