• Dus med Deuce 

      Nordbotten, Svein (Journal article, 1958)
      Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske folketellingene i 1890 og 1900 som førte til at han ga seg i kast med a konstruere slike ...