• Uformell omsorg for eldre og funksjonshemmede 

      Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
      Mange eldre og funksjonshemmede har behov for hjelp og pleie for å kunne klare seg i det daglige. Noen har så stort behov for hjelp at de bor i institusjon. Mange hjemmeboende er avhengige av hjelp for å kunne klare seg ...